Miljö och Kvalitetpolicy

Det finns inom Bygg Flex AB en klart uttalad kvalitetspolicy som är väl förankrad i hela företaget såväl hos ledning som hos de anställda i produktion.

Bygg Flex AB  sätter alltid kunden i centrum, dvs kundens behov och önskemål ska styra produktionen i sin helhet dock skall kundens behov och önskemål styras i amklang med rätt kvalitet avseende levererad produkt.